Featured Page

Trong môi trường kinh doanh khốc liệt như hiện nay, nếu doanh nghiệp không thể tìm được hay tạo được và duy trì cho mình một yếu tố khác biệt để cạnh tranh thì sớm hay muộn gì, việc kinh doanh cũng sẽ bế tắc. Đối với những người trong ngành Marketing hoặc Thương hiệu hay mới chỉ định hướng theo ngành này thì “Sự khác biệt” cứ như là một kho báu vậy, hầu như đó là tôn chỉ để cho bạn có thể thành công trong lĩnh vực này.

Home
Giảng viên cao cấp

Bình luận

Designed by Ngọc Anh Branding via LarTheme