Giảng viên cao cấp

[Sinh viên thực thụ] là dự án phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, tư duy và thực hành cho sinh viên. Thời gian của mỗi buổi của khóa học là có hạn, song lượng kiến thức và kỹ năng mà sinh viên cần tiếp thu, rèn luyện trong và sau mỗi buổi học khá lớn và rất quan trọng, đòi hỏi các học viên phải có tinh thần cầu tiến cao và sẵn sàng thay đổi bản thân để phát triển tốt hơn.

Featured Page

Bình luận

Designed by Ngọc Anh Branding via LarTheme