Welcome to my blog!

Đến thời điểm hiện tại, người ta vẫn có thể gọi tôi là “người trẻ khởi nghiệp” vì tôi chưa đến 30, và tôi cũng đang khởi nghiệp. Bắt lửa với đam mê thương hiệu ngay từ năm đầu tiên đại học, bốn năm sau, tôi đã thấy mình tốt nghiệp Cử nhân Quản trị thương hiệu tại Đại học Thương Mại và đang đi làm Brand Executive tại VNP Group.

Nhưng như vậy chưa đủ, sau khi đi qua một số vị trí làm việc khác liên quan đến truyền thông thương hiệu, tôi đã cùng những cộng sự tuyệt vời của mình Sáng lập lên CBM Branding – Nơi khởi nguồn thương hiệu của những doanh nghiệp trẻ. Từ hoạt động tư vấn chiến lược, chiến dịch thương hiệu đến thiết kế và triển khai Hệ thống nhận diện thương hiệu, Blog này là nơi tôi chia sẻ những điều tôi đã học được và trải nghiệm trong thời gian đó.

Sơ đồ nụ cười

Đồ thị nụ cười khách hàng - The smiling Curve

Đồ thị nụ cười khách hàng là gì? Đồ thị…
Định giá doanh nghiệp

Định giá doanh nghiệp là gì? Cách định giá doanh nghiệp ở Việt Nam

Định giá doanh nghiệp là gì? Có các phương pháp…
Sức mạnh của việc ghi nhớ tên khách hàng

Sức mạnh của việc nhớ tên khách hàng

Nhớ tên khách hàng - thủ thuật xây dựng thương…