Cách phân biệt một số khái niệm thương hiệu cơ bản

Cách phân biệt một số thuật ngữ cơ bản 1. Nhãn hiệu và thương hiệu Rất nhiều bạn sinh viên của chuyên ngành Quản trị thương hiệu, đại học Thương Mại có gửi tin nhắn cho mình một…

Cách xây dựng một thương hiệu cá nhân

Bạn Huyền Ngân K48T4 chuyên ngành quản trị thương hiệu ĐHTM có đặt một vấn đề mà mình cũng rất quan tâm là "muốn xây dựng 1 bản kế hoạch xây dựng thương hiệu cá nhân chi tiết cho một…

Sinh viên năm hai đã cần đi thực tập chưa?

  ... Một lần, mình nhận được một tin nhắn cụ thể từ một em sinh viên năm hai chuyên ngành quản trị thương hiệu, Đại học Thương Mại “Sinh viên năm hai như chúng em thì đã nên đi…