bia-01

Nhân buổi đào tạo nội bộ Câu lạc bộ Nhà quản trị Thương hiệu kết hợp với Câu lạc bộ Marketing Đại học Thương Mại, mình có chia sẻ với các bạn một vài quan điểm cá nhân liên quan đến Marketing, Branding, mối liên hệ giữa chúng với nhau và cách trình bày chúng trong một chiến lược sản phẩm. Dưới đây, mình share luôn Slide trình chiếu của mình hôm ấy cho bạn nào quan tâm.

Lưu ý: Slide mang tính “trừu tượng”, chỉ dành cho bạn nào nghe mình chém gió hôm ấy mới hiểu nhé ^^

Marketing & Branding-01Marketing & Branding-02 Marketing & Branding-03 Marketing & Branding-04 Marketing & Branding-05 Marketing & Branding-06 Marketing & Branding-07 Marketing & Branding-08 Marketing & Branding-09 Marketing & Branding-10 Marketing & Branding-11 Marketing & Branding-12

 

Nguồn Ngọc Anh Branding