Làm thương hiệu cáo.png

[Thơ chế] Làm thương hiệu cáo

CBM nổi gió, giám đốc truyền rằng.

Từng nghe:

Việc thương hiệu cốt ở logo
Slogan trước nghe phải được
Như CBM Team ta từ trước
Vốn đi làm thương hiệu đã lâu
Dự án lớn nhỏ đã tham gia
Cuộc thi quốc gia cũng triển
Từ IPC, Secret, Hành trình, Khởi nghiệp bao lần vang danh Thương Mại
Cùng Ngoại Thương, Kinh Tế, Tài Chính, Ngân hàng mỗi bên xưng bá một phương
Tuy nhân sự từng lúc khác nhau
Song hào kiệt thì thời nào cũng có.

Vậy nên:

Vinataba không đăng ký nên thất bại,
Trung Nguyên thích nổi phải dựa hơi (Starbucks)
Việc thương hiệu càng được quan tâm
Thương hiệu Quốc Gia thì ngày càng mạnh
Việc xưa xem xét,
Chứng cớ còn ghi.

Ta đây:

Nam Từ Liêm dấy nghĩa
Chốn hoang dã nương mình
Ngẫm chí lớn há mãi làm thuê
Muốn thương hiệu được cùng chúng bạn
Đau lòng nhức óc, chốc đà cũng mấy năm trời
Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối.
Quên ăn vì việc, sách thương hiệu nghiên cứu đã tinh,
Ngẫm trước đến nay, việc thương hiệu đắn đo càng kỹ.
Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,
Chính lúc kinh tế đang đà khủng hoảng.

Lại ngặt vì:

Tuấn kiệt như sao buổi sớm,
Nhân tài như lá mùa thu,
Việc gặp khách thiếu kẻ đở đần,
Xây chiến lược hiếm người bàn bạc,
Tấm lòng thương hiệu, vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông,
Cỗ xe cầu hiền, thường chăm chắm còn dành phía tả.

Trọn hay:

Đem kiến thức để thắng xô bồ,
Lấy kinh nghiệm để thay cảm tính.
Trí tuệ Việt thiết kế nhận diện,
Trà Dương Anh đã định vị xong.
Sĩ khí đã hăng
Nhân viên càng mạnh….

Làm thương hiệu cáo (Chế Bình Ngô Đại Cáo)

Ngọc Anh Branding

Xem thêm:

Gió đổi chiều

Em và hắn

Buông tay