Thương hiệu và nhãn hiệu khác nhau thế nào

Cách phân biệt một số khái niệm thương hiệu cơ bản

Cách phân biệt một số thuật ngữ cơ bản

1. Thương hiệu và nhãn hiệu

Rất nhiều bạn sinh viên của chuyên ngành Quản trị thương hiệu, đại học Thương Mại có gửi tin nhắn cho mình một câu hỏi “Thương hiệu với nhãn hiệu có giống nhau không, mà nếu không thì khác nhau như thế nào?”

Để diễn giải một cách dễ hiểu thì có thể hiểu là nó có khác nhau.

1.1. Thương hiệu

Có những quan điểm cho rằng hai khái niệm thương hiệu và nhãn hiệu là một. Thậm chí trong luật Sở hữu trí tuệ không có khái niệm “thương hiệu”. Nhưng về bản chất, thương hiệu (brand) không chỉ là nhãn hiệu (trademark), mà còn là rất nhiều thứ khác. Điển hình nhất có thể nhắc đến là nhạc hiệu.

Thương hiệu, thương hiệu ngoài những thứ hữu hình như vậy thì còn bao gồm cả uy tín, cảm nhận, liên tưởng về hình ảnh sản phẩm, doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Chính vì vậy, thương hiệu là VÔ HÌNH.

1.2. Nhãn hiệu

Nhãn hiệu là cái gắn lên hàng hóa, hoặc doanh nghiệp nhằm mục đích chính là phân biệt. Và chắc chắn, nhãn hiệu HỮU HÌNH.

Chốt lại, nó có khác nhau, nhãn hiệu là một bộ phận của thương hiệu (nói chính xác thì Nhãn hiệu thuộc Bộ nhận diện thương hiệu). Tuy nhiên, do tổng thể thương hiệu bao gồm cả những yếu tố vô hình nên không được sử dụng trong các văn bản quy phạm phạm luật, mang tính rõ ràng và học thuyết cao.

2. Hàng giả và hàng nhái

Một câu hỏi được hỏi nhiều thứ hai là “hàng giả với hàng nhái phân biệt như thế nào?”. Câu này thì chắc chắn là nó khác nhau luôn.

Hàng nhái là hàng bắt chước “gần giống” với hàng thật, nhằm mục đích dựa hơi hàng thật để kiếm xiền. Nó sẽ thuộc dạng cạnh tranh không lành mạnh, kiểu Aquafina thì ngay lập tức có bọn Aquaxina, Aquatina,… nổi lên kiếm cơm và với các mặt hàng cao cấp như GUCCI, Versace, D&G,… thì hàng nhái giá rẻ hơn rất nhiều. Đối với hàng nhái, người dùng có thể bị nhầm lẫn nhưng vẫn nhận ra hàng nhái với hàng thật (các loại đồ tầm thấp) hoặc người ta vẫn biết đó là hàng nhái và tự nguyện mua (với các hàng hóa cao cấp)..

Hàng giả là hàng bắt chước “giống 100%” hàng thật, nhằm mục đích lừa đảo khách hàng. Khách hàng sẽ khó mà phân biệt được hàng giả với hàng thật. Bên cạnh đó, giá của hàng giả thì chả kém gì hàng thật, lừa đảo mà lại.


Đọc thêm: Phát triển thương hiệu, hiểu trước xây sau.

Tạm vậy thôi, hôm nay mình phân biệt hai khái niệm thế đã. Đây là quan điểm cá nhân của Ngọc Anh Branding, gạch đá thoải mái.