Welcome to my blog!

Đến thời điểm hiện tại, người ta vẫn có thể gọi tôi là “người trẻ khởi nghiệp” vì tôi chưa đến 30, và tôi cũng đang khởi nghiệp. Bắt lửa với đam mê thương hiệu ngay từ năm đầu tiên đại học, bốn năm sau, tôi đã thấy mình tốt nghiệp Cử nhân Quản trị thương hiệu tại Đại học Thương Mại và đang đi làm Brand Executive tại VNP Group.

Nhưng như vậy chưa đủ, sau khi đi qua một số vị trí làm việc khác liên quan đến truyền thông thương hiệu, tôi đã cùng những cộng sự tuyệt vời của mình Sáng lập lên CBM Branding – Nơi khởi nguồn thương hiệu của những doanh nghiệp trẻ. Từ hoạt động tư vấn chiến lược, chiến dịch thương hiệu đến thiết kế và triển khai Hệ thống nhận diện thương hiệu, Blog này là nơi tôi chia sẻ những điều tôi đã học được và trải nghiệm trong thời gian đó.

Học thương hiệu ra trường làm gì

Tọa đàm "Cảm hứng nghề thương hiệu": Học thương hiệu ra trường làm gì?

Trong nội dung tọa đàm "Cảm hứng nghề thương hiệu"…
Làm sao để khách hàng giới thiệu khách hàng

Quy trình MGM - Làm sao để khách hàng giới thiệu khách hàng?

Hầu như bất kỳ người làm kinh doanh nào đều đã…

Cờ Vua – Cờ Tướng và tư duy nhân sự từ góc nhìn cờ tướng

Cờ vua và cờ tướng đều có 32 quân cờ, chia làm…